Stowarzyszenie strzeleckie Shooter Mława

FAQ


POZWOLENIE NA BROŃ PALNĄ: JAK JE ZDOBYĆ?

Zasady wydawania pozwoleń na posiadanie broni palnej określa ustawa z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji. W myśl tej ustawy, do posługiwania się bronią palną wymagane jest specjalne pozwolenie, wydawane przez komendanta Komendy Wojewódzkiej Policji, właściwej miejscu stałego pobytu osoby o nie się ubiegającej. Komórką organizacyjną załatwiającą sprawy związane z pozwoleniami na broń w Komendzie Wojewódzkiej Policji jest Wydział Postępowań Administracyjnych i to właśnie do niego musimy kierować wnioski o wydanie pozwolenia na broń palną. Można to zrobić osobiście lub za pośrednictwem poczty. 


WARUNKI WYMAGANE DO WYDANIA POZWOLENIA BRONI

Niezależnie od rodzaju broni palnej, o pozwolenie na którą będziemy się ubiegać, każda składająca wniosek osoba musi spełniać następujące wymogi.

 • Jeśli chcemy korzystać z broni palnej musimy mieć ukończone 21 lat życia. Odstępstwem od tej normy są pozwolenia wydawane osobom, które ukończyły 18 lat życia, lecz są ona wydawane jedynie na wniosek szkoły, organizacji sportowej lub stowarzyszenia obronnego, wyłącznie na broń służącą do celów sportowych.
 • Drugim warunkiem, który należy spełnić ubiegając się o pozwolenie na broń palną jest stały adres zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Ponadto kandydat do posiadacza broni musi wykazać się brakiem zaburzeń psychicznych, psychologicznych lub ograniczeń w sprawności psychofizycznej, brakiem uzależnień od alkoholu lub substancji psychoaktywnych oraz niekaralnością.

Jeśli osoba pragnąca zdobyć pozwolenie na broń palną spełnia wszystkie wymienione warunki, musi jeszcze określić przeznaczenie pozwolenia, na jaki rodzaj broni się ubiega, jaką liczbę egzemplarzy broni chce posiadać oraz do jakiego celu broń będzie mu potrzebna.

W zależności od określonego celu użytkowania broni palnej, procedura ubiegania się o pozwolenie na nią może różnić się pod kątem jej kosztów i długości jej trwania.

Ustawa o broni i amunicji określa następujące cele posiadania broni palnej:

 • Do celów ochrony osobistej
 • Do celów ochrony osób i mienia
 • Do celów łowieckich
 • Do celów sportowych
 • Do celów rekonstrukcji historycznych
 • Do celów kolekcjonerskich
 • Do celów pamiątkowych
 • Do celów szkoleniowych


Pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich:

Pozwolenie "do celów kolekcjonerskich" wymaga przynależności do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim. I to wszystko. Koniec wymogów. Nie no oczywiście to żart:) są jeszcze pewne procedury, które musimy przejść ale o tym za chwilę. Prawda jest taka, że przy pozwoleniu kolekcjonerskim inaczej niż sportowym, nie ma patentów, licencji, zawodów, terminów oczekiwania aby móc przystąpić do egzaminu na patent. Stowarzyszenie Strzeleckie "SHOOTER" jest takim stowarzyszeniem, a więc przynależność do stowarzyszenia jest ważnym formalno prawnym wymogiem do uzyskania pozwolenia na broń do celów kolekcjonerskich.


Krok 1 - Członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim.

Zapisz się do Stowarzyszenia Strzeleckiego "SHOOTER" - szybko i wygodnie. Wystarczy wypełnienie jednego kwestionariusza, który w razie potrzeby otrzymasz od nas drogą mailową. Koszty to składka roczna (200zł) i wpisowe (100zł). Dołożymy wszelkich starań aby zakończyć rejestrację w najkrótszym możliwym czasie żebyś mógł jak najszybciej uzyskać pozwolenie i rozpocząć strzelanie ze swojej broni :)


Krok 2 - Naucz się strzelać i przygotuj do egzaminu.

Naucz się przepisów i skorzystaj z naszych zajęć przygotowujących do egzaminu przed Policją na pozwolenie kolekcjonerskie. Wskażemy Ci, po które materiały musisz sięgnąć aby przygotować się do egzaminu teoretycznego. Jednak zasad bezpiecznego i prawidłowego posługiwania się bronią nie nauczy Cię żadna teoria. W tym celu należy spędzić na strzelnicy kilka godzin z instruktorem. Zapraszamy na naszą strzelnicę Dębsk, gm. Szydłowo :) Jeśli jednak nie możesz skorzystać z naszej oferty, popytaj na najbliższej strzelnicy i po prostu poproś o przeszkolenie z zasad bezpiecznego posługiwania się bronią krotką i długą.


Krok 3 - Egzamin przed Policją.

Egzamin, który będziemy zdawać przed komisją WPA jest wymagający, dlatego warto sie do niego naprawdę rzetelnie przygotować merytorycznie i praktycznie. Egzamin składa sie z dwóch części:

 • część teoretyczna (10 pytań  obejmujących sprawdzenie i znajomość przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni)
 • część praktyczna (obejmuje sprawdzenie umiejętności posługiwania się bronią w tym: rozkładanie i składanie broni, ładowanie i rozładowywanie oraz zabezpieczanie i odbezpieczanie, a także postępowanie w przypadku wystąpienia nieprawidłowości oraz  sprawdzian strzelecki)

Najważniejszy nacisk kładzie sie na bezpieczeństwo oraz słuchanie i wykonywanie komend prowadzącego strzelanie. W drugiej kolejności liczy się celność i skupienie (przy strzelaniu do tarczy). Pamiętajmy, strzeleckie BHP przede wszystkim! Koszt przystąpienia do egzaminu wynosi 1150 zł. Ewentualna poprawka będzie kosztować dodatkowo 575 zł.


Krok 4 - Badania lekarskie i orzeczenie Psychologiczne.

Po pozytywnym zdaniu egzaminu, podobnie jak w każdym przypadku starania się o pozwolenie na broń, czeka nas wizyta u lekarza. Na stronie każdego WPA można znaleźć listę lekarzy uprawnionych do przeprowadzenia tego typu badań. koszt wynosi około 400-600zł w zależności od regionu kraju.  Czeka nas spotkanie z psychologiem oraz test psychologiczny IQ, rozmowa z psychiatrą i okulista. Decyzję końcową podejmuje lekarz orzecznik, wydający opinię dla WPA. Zazwyczaj wszystkie badania można przejść w ciągu 1-2 dni. WAŻNE!!! Uzyskane dokumenty o przejściu badań lekarskich ważne są tylko 3 miesiące, dlatego nie można tego terminu przeciągnąć i trzeba złożyć podanie o pozwolenie w czasie gdy są ważne. Jeśli nie złożyliśmy wniosku w tym czasie to tracą ważność i należy je powtórzyć.


Krok 5 - Napisz wniosek o wydanie pozwolenia na broń.

Osoby ubiegające się o pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich muszą przedstawić ważną przyczynę posiadania broni. Za taką, ustawa o broni i amunicji wskazuje: udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu o charakterze kolekcjonerskim czyli naszym :) Trzeba to jednak opisać we wniosku, bo to my musimy wykazać istnienie uzasadnionych okoliczności przemawiających za otrzymaniem pozwolenia na broń. Warto odpowiednio argumentować deklarowaną ilość broni, zwykle jednak przy staraniu się o 10 sztuk broni, wniosek nie napotyka żadnych ograniczeń. Tak przygotowany wniosek wraz z pozostałą dokumentacją wyślij (lub zanieś osobiście) do swojego WPA. Decyzja powinna zostać wydana w ciągu 1-2 miesięcy. Oprócz wniosku do WPA należy dostarczyć następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o przynależności do stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim (oryginał)
 • poświadczony za zgodność statut stowarzyszenia
 • zaświadczenie lekarskie (oryginał)
 • zaświadczenie od psychologa (oryginał)
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 242zł na konto Urzędu Miasta za wydanie pozwolenia
 • dwa zdjęcia w formacie 3cm x 4cm


Krok 6 - Czekaj spokojnie do 2 miesięcy.

Po złożeniu wniosku o pozwolenie na broń, otrzymasz w pierwszej kolejności informację o rozpoczęciu procedury administracyjnej i wyznaczeniu terminu rozstrzygnięcia. W wielu przypadkach "ze względu na skompilowany charakter sprawy" (taki manewr, żeby nie musieli się śpieszyć ;) ) wyznaczany jest od razu termin 2 miesięcy. Do tych dni warto doliczyć też czas kilku dni na przesyłki pocztowe. Jak działa poczta wszyscy wiemy :) ale pocztę z Sądu i Policji zazwyczaj dostarcza bez problemu. Ponadto WPA zleca Twojemu dzielnicowemu robotę - musi on zrobić wywiad i wystawić Ci opinię, więc zadzwoni do Ciebie z prośbą o możliwość odwiedzin. Jak widać procedura jest złożona i pozostaje jedynie uzbroić sie w cierpliwość i grzecznie czekać :)

Dołącz do naszego stowarzyszenia i rozwijaj swoją pasję.

Możesz skorzystać z naszej strzelnicy nie będąc naszym członkiem.

Zadzwoń i umów się na dogodny termin:

Darek: 508 585 245

Marcin: 517 037 880

Messenger: Stowarzyszenie Strzeleckie "Shooter" Mława

E-mail: kontakt@shootermlawa.plStowarzyszenie Strzeleckie "SHOOTER"Korboniec 32, 06-500 Mława