Stowarzyszenie strzeleckie Shooter Mława

Członkostwo


Zapraszamy do członkostwa w naszym stowarzyszeniu ! ! !


Będąc członkiem naszego stowarzyszenia możesz ubiegać sie o pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich. Przygotujemy Cię do egzaminów i pomożemy skompletować wymaganą dokumentacje. Poprowadzimy Cię krok po kroku przez całą procedurę, aż do chwili uzyskania pozwolenia na broń. 

W przypadku, gdy jesteś f-szem służb mundurowych procedura uzyskania pozwolenia na broń jest ułatwiona. Nie musisz przystępować do egzaminu i wykonywać badań lekarskich. Jedyne co musisz zrobić to dołączyć do naszego stowarzyszenia i złożyć wymagane dokumenty do WPA KWP zgodnego z miejscem swojego zamieszkania.


Stowarzyszenie Strzeleckie "SHOOTER"


Stowarzyszenie Strzeleckie "SHOOTER" to nie grupa zupełnie obcych ludzi, a krąg osób będących pasjonatami strzelectwa. Dla naszych członków organizujemy zamknięte zajęcia w trakcie, których wspólnie szlifujemy nasze umiejętności strzeleckie oraz omawiamy wiele różnych kwestii związanych ze strzelectwem i nie tylko. Dodatkowo nasi członkowie korzystają z naszej strzelnicy na dogodniejszych warunkach. Zapewniamy wspaniałą i luźną atmosferę podczas wszystkich zajęć.


Opłaty członkowskie


Uchwała nr 1/2022

Dotycząca składek członkowskich oraz innych opłat Stowarzyszenia Strzeleckiego „SHOOTER”

z dnia 01.01.2022r.


W dniu 01.01.2022 roku, Zarząd Stowarzyszenia Strzeleckiego „SHOOTER” jednogłośnie podjął uchwałę nr 1/2022 o wysokości składek członkowskich oraz innych opłat, które obowiązują w 2022 roku.

 

§1

Wysokości składek członkowskich, wpisowego i innych opłat.

1. Składka członkowska za rok kalendarzowy wynosi: 200zł. Istnieje możliwość opłacania składki członkowskiej w dwóch ratach. Wynosi ona wtedy 250zł.

2. Jednorazowa opłata wpisowa nowego członka: 100zł.

3. Z opłat członkowskich zwolnieni są członkowie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.

4.  Służbom mundurowym przysługuje 50% zniżki na opłatę wpisową.


§2

Termin opłacania składek.

1. Składkę członkowską należy opłacać do końca stycznia roku kalendarzowego. Przy opłacaniu składki w dwóch ratach, pierwsza rata wymagana jest do końca stycznia, natomiast druga rata do końca lipca roku kalendarzowego.

2. W przypadku rozłożenia płatności na raty lub braku możliwości płatności składki w terminie, wymagane jest pisemne podanie do członka Zarządu z prośbą o zmianę terminu lub rozłożenie płatności na raty.

3. Nowa osoba, która deklaruje pisemnie członkostwo w stowarzyszeniu w danym roku kalendarzowym, zobowiązana jest uiścić składkę za cały rok jak w §1 pkt. 1 i 2.

4. W szczególnych przypadkach, osoba, za zgodą Zarządu może być zwolniona z opłaty członkowskiej.

 

§3

Inne postanowienia.

1. Uchylanie się od opłacania składek członkowskich, wpisowego i innych opłat wynikających z uchwały może skutkować usunięciem ze struktur stowarzyszenia drogą decyzji Zarządu.

2. Osoba, która wypełniła i podpisała deklarację członkowską, staje się członkiem stowarzyszenia w chwili opłacenia wpisowego, składki członkowskiej oraz zatwierdzenia przez członka Zarządu stowarzyszenia.

3. Osoba, która złożyła podanie o zawieszenie w członkostwie w stowarzyszeniu zwolniona jest z opłaty członkowskiej na kolejny rok kalendarzowy. W przypadku uiszczenia składki w danym roku kalendarzowym i wniesienia podania o zawieszenie członkostwa, składka nie jest zwracana.Dołącz do naszego stowarzyszenia i rozwijaj swoją pasję.

Możesz skorzystać z naszej strzelnicy nie będąc naszym członkiem.

Zadzwoń i umów się na dogodny termin:

Darek: 508 585 245

Marcin: 517 037 880

Messenger: Stowarzyszenie Strzeleckie "Shooter" Mława

E-mail: kontakt@shootermlawa.plStowarzyszenie Strzeleckie "SHOOTER"Korboniec 32, 06-500 Mława